Szukaj
Menu Menu
Konto Konto
Ulubione Ulubione
0
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Kontakt Kontakt
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia Ogólne

  1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetoweg prowadzonego pod adresem okmaterac.pl,

  1. Sklep internetowy, działający pod adresem okmaterac.pl (zwany dalej: Sklep internetowy okmaterac), jest prowadzony przez FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "DARUS" DARIUSZ TUROWSKI prowadzony jest przez Dariusza Turowskiego w Olsztynie, pod adresem: woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, pow. M. OLSZTYN, gm. OLSZTYN, miejsc. OLSZTYN, KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, lok. 15, opis miejsca Nr nieruchomości: 7 LOK.NIP: 7393039421, REGON: 280123139. (zwaną dalej „okmaterac”).

  2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

  3. adres pocztowy:woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, pow. M. OLSZTYN, gm. OLSZTYN, miejsc. OLSZTYN, KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, lok. 15, opis miejsca Nr nieruchomości: 7 LOK.

  4. numer telefonu i/lub faksu: tel.: 512 015 264;

  5. adres poczty elektronicznej: biuro@okmaterac.pl.

  6. Regulamin sklepu internetowego okmaterac umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej okmaterac.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

 

§ 2 Definicje

                Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

  1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

  2. Usługodawca/Sprzedawca – FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "DARUS" DARIUSZ TUROWSKI, okmaterac.pl, NIP: , REGON: ,

  3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem okmaterac.pl przez FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "DARUS" DARIUSZ TUROWSKI

  1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93),

  2. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204),

  4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej,

  5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

  6. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

  1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

  2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu okmaterac, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu

 

                Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują                       one dopiero z                   chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji                       przez Sprzedającego.

  1. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym okmaterac kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

  2. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym okmaterac konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

  3. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym okmaterac konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

  4. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

  5. Strona Sklepu internetowego okmaterac posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

 

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

  1. Zamówienia w sklepie internetowym okmaterac można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

  2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

  3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

  4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

  5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym okmaterac jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 

§ 5 Sposób płatności i termin płatności

  1. W sklepie okmaterac istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

 • przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

 • płatność za pobraniem,

 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

 • za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

  1. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu okmaterac zamówienie jest przekazywane do realizacji.

  2. Sklep internetowy okmaterac umożliwia realizację płatności za pomocą systemu

                ratalnego oraz leasingowego Comperia + Siemens SimplyLeasy.

                Szczegółowe informacje o podmiotach realizujących przedmiotową usługę dostępne są                     na        stronie okmaterac.pl.

  1. Sklep internetowy okmaterac umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

   • Tpay.com

   • DotPay

   • PayU

   • Paypal

   • Przelewy24

   • Systemy leasingu i ratalne Comperia + Siemens SimplyLeasy

  2. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia sprzedaży.

  3. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

§ 6 Dostawa

  1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

  2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych okmaterac wynosi od 48 godzin do 14 dni roboczych. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

  3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

   • DHL Parcel

   • UPS

   • GLS

   • Kurier InPost

   • Kurier DPD

   • Paczka w RUCHu

   • Poczta Polska

   • GEIS

   • InPost Paczkomaty

  4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

  5. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy okmaterac. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.

  6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

  7. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.

  8. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

 

§ 7 Odstąpienie do umowy

  1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

  2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: C.H. GRACJA ul. Wyszyńskiego 7/15 10-457 Olsztyn; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy biuro@okmaterac.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt.

       7.1 nie wywołuje skutków prawnych.

  1. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

  2. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

  3. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca.

  4. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

  5. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później

                niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec,                    iż               w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie                       odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

  1. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

  2. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

  3. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

  4. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

  5. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl